Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Освітній процес

 


Організація освітнього процесу в Університеті здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу. Освітній процес за рівнями вищої освіти здійснюється з урахуванням визнаних у Європейському просторі вищої освіти та рекомендованих Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС) механізмів і процедур із дотриманням вимог Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Організація навчання в Університеті здійснюється відповідно до графіку освітнього процесу. Графік освітнього процесу визначає календарні терміни семестрів, навчальних занять, екзаменаційних сесій, практики, канікул на кожний рік навчання за певною освітньою програмою, а також підготовки атестаційних робіт, випускної атестації здобувачів.

Графік навчального процесу
Детальніше

Розклад дзвінків
Детальніше

Розклад занять
Розклад занять на 1й семестр 2023/2024 н.р.
Розклад сесії 1й семестр 2023/2024 н.р.
Розклад занять на 2й семестр 2023/2024 н.р.
Розклад сесії 2й семестр 2023/2024 н.р.

Рейтинг студентів
Рейтинг студентів 1й семестр 2023/2024 н.р.
Рейтинг студентів 2й семестр 2023/2024 н.р.
Кращі студенти 2023/2024 н.р.

Шкала оцінювання
Оцінювання  в університеті здійснюється за системою ЄКТС. Ця система забезпечує єдину міждержавну та міжуніверситетську процедуру оцінювання навчання, дозволяє виміряти і порівняти результати навчання студентів, допомагає академічному визнанню і зарахуванню результатів навчання у різних навчальних закладах різних країн.
Детальніше за посиланням 
Шкала оцінювання ЄКТС


Неформальна освіта
Кожен студент має можливість перезарахувати здобуті результати навчання за неформально  освітою з другого семестру навчання. Прикладом неформальної освіти є: курси, тренінги, онлайн-освіта, професійне стажування тощо. Для перезарахування звертайтесь із заявою до завідувача кафедри.
Ресурси неформальної освіти:
Кваліфікаційний центр IT STEP 
Coursera – безкоштовно при реєстрації  з корпоративного аккаунту
Сampster 
Prometheus 
Udemy  

Геймифікація навчання
За успіхи у навчанні і хорошу дисципліну студенти отримують внутрішню криптовалюту - STEPCoin, за яку студенти мають можливість придбати навушники, мишки, клавіатури, флешки, селфі-палиці, футболки та інші корисні речі.
В межах вивчення окремих дисциплін використовуються різні інструменти геймифікації для створення захоплюючого навчального процесу.


Академічна мобільність
Згідно із Законом України «Про вищу освіту», студенти мають право на академічну мобільність, у тому числі міжнародну. Студенти, які реалізовують це право не відраховуються з університету, за ними зберігається місце навчання та стипендія (ст.46, 62).

Практика та працевлаштування
Актуальні пропозиції щодо стажувань та відкритих вакансій від партнерів та компаній шалузі кожен студент та його батьки можуть відслідковувати в інформаційному телеграм-каналі ХТУ "ITSTEP"_ info. Для приєднання - зверніться до менеджера навчальної частини.  

Зворотній зв’язок від баз практик 
Детальніше


Анкетування

Опитування студентів щодо місця перебування та приналежності до пільгових категорій (не анонімне)

Опитування студентів щодо якості навчання (анонімне, проводе студрада)

Анкета випускників 


Зворотній зв’язок від баз практик 


Інформаційні ресурси 

Перевірка на плагіат
Плагіат — привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Процедура перевірки регулюється положенням “Про систему запобігання академічного плагіату”. 
Університет здійснює перевірку робіт, що визначені в положенні за допомогою системи Unicheck . Контроль перевірки здійснюють завідувачі кафедр. 
Кожен студент може безкоштовно самостійно здійснити перевірку до 50 сторінок тексту в Unicheck  чи скористатися іншими онлайн-ресурсами:
https://www.plag.com.ua/ –  сервіс превірки на плагіат у більш ніж 100 країнах.
https://skandy.co/ua – сервіс перевірки на плагіат онлайн для студентів, вчителів, професіоналів.
https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat – можливість перевірити плагіат онлайн безкоштовно без реєстрації. Доступ з ПК і смартфона.

Електронна бібліотека
“Step to success?: онлайн-бібліотека” - телеграм-канал із сучасною фаховою літературою в електронному форматі . Для приєднання зверніться до менеджера навчального процесу.
My Stat - викладачі прикріплюють до кожного заняття необхідний лекційний, теоретичний матеріал та додаткову рекомендовану літературу чи відеоконтент для опрацювання студентами.
Teams.microsoft - на каналі академічної групи певний час  зберігається запис відеозанять, завантажені навчальні матеріали тощо.

Методичні матеріали 

 


Навчання осіб з особливими освітніми потребами
Для осіб з особливими освітніми потребами в університеті створені можливості для безперешкодного доступу в усі навчальні корпуси, ЗОКРЕМА, за допомогою пандусів. Супровід на вході у корпуси здійснюють працівники служби охорони. Інклюзивне навчання в університеті може відбуватись через організацію індивідуального навчання з використанням технологій дистанційного навчання.
Стосовно пропозицій щодо супроводу людей з інвалідністю в університеті просимо звертатися до ректорату.
email: [email protected]


Додаткові послуги

Платні освітні послуги та інші послуги надаються на основі принципу добровільності та дотримання вимог законодавства. Порядок надання та перелік додаткових послуг встановлюється положенням Про порядок надання платних додаткових освітніх та інших послуг  та може розширюватися наказами ректора.

На 2023/2024 навчальний рік встановлений наступний розмір вартості додаткових освітніх послуг:

Проведення додаткових консультацій – 1000 грн/консультація.
Повторне проходження контрольних заходів (заліки, екзамени, модульний контроль, захисти проєктів) – 1000 грн /предмет.
Повторне виконання проєктної/курсової  роботи – 2000 грн.