Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Абітурієнту

Переведення та поновлення

Переведення з інших вищих навчальних закладів та поновлення на навчання Існує можливість поновлення на навчання в Харківському технологічному університеті «ШАГ» після відрахування, а також можливість переведення з іншого ЗВО III-IV рівнів акредитації, якщо студент успішно закінчив перший курс навчання (тобто відновлення після відрахування або переведення з іншого ВУЗу можливо тільки на другий, третій або четвертий курси). Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з…

Детальніше

 


Програми вступних випробувань

ГРАФІК проведення вступних випробувань у 2019 році Завантажити одним файлом Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”. Детальніше Програма співбесіди для вступників, які вступають на спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. Детальніше Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент” на основі ОКР молодшого спеціаліста. Детальніше  Програма співбесіди для вступників, які вступають на…

Детальніше

 

 


Приймальна комісія

Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна комісія. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію Університету, затвердженим Вченою радою Університету, у відповідності до Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року No 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за No 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Університету оприлюднюється на веб-сайті Університету. Відбіркові комісії…

Детальніше

 

 


Перелік докуменів для вступу

На цій сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” наводяться відомості щодо методичних розробок професорсько-викладацького складу. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Комплексна програма наскрізної практики для студентів Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікаційної роботи КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Детальніше

 

 


Обсяги прийому

ОБСЯГИ ПРИЙОМУ Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО в ПЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ»» на 2021-2022 н.р. Галузь знань Спеціальність Освітня програма Сертифікатні програми (варіативні компоненти) Термін навчання Ліцензійний обсяг Обсяг денне заочне  12 Інформаційні технології  126 Інформаційні системи та технології Освітньо-професійна программа “Інформаційні системи та технології “ Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ  3 роки 10 місяців 200  100 100  07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент…

Детальніше

 


Правила вступу 2024 

Детальніше
 

 


Ми в ЄДЕБО

Детальніше