Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Доступ до публічної інформації

Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ» надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13 січня 2011 року, Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» № 547/2011 від 5 травня 2011 року.

Надання публічної інформації: Харківський технологічний університет «ШАГ» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

 

Запит від осіб на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

    1. Імя та прізвище особи, що робить запит, поштова адреса чи адреса електронної пошти, номер телефону;

    2. Опис інформації, яку бажано отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документу, відносно якого зроблено запит);

    3. Підпис та дату.

 

Поштова адреса для надання інформаційного запиту:

61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 9/11, на конверті вказати «Публічна інформація»

ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Статут ХТУ «ШАГ»

Завантажити

 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Завантажити

 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Завантажити

 

Фінансовий звіт 2023 р.
Завантажити

 

Штатний розпис

Завантажити

 

Оголошення про вакансії

Завантажити

 

Додаток  до протоколу про акредитацію освітніх програм

Завантажити

 

ЗВІТИ РЕКТОРА

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2018 рік

Завантажити

 

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2019 рік

Завантажити

 

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2020 рік

Завантажити

 

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2021 рік

Завантажити

 

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2022 рік

Завантажити

 

Звіт ректора ПВНЗ «Харківський технологічний університет «ШАГ» за 2023 рік

Завантажити

 

ЗАРАХУВАННЯ ТА РЕЙТИНГ ВСТУПНИКІВ


Накази про зарахування 2023
Завантажити

 

Контингент студентів 2019

Завантажити

 

Накази про зарахування 2019

Завантажити

Завантажити

Завантажити

 

Рейтинг вступників 2019

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

 

Графік вступних випробувань 2018 рік

Завантажити

 

Наказ про зарахування 2018_1

Завантажити

 

Наказ про зарахування 2018_2

Завантажити

 

Рейтинг вступників 2018_1

Завантажити

 

Рейтинг вступників 2018_2

Завантажити

 

СТРАТЕГІЯ ТА ПОЛОЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 

Стратегія розвитку університету

Завантажити

 

Положення про організацію освітнього процесу

Завантажити

 

Кодекс честі університету

Завантажити

 

Положення про порядок дій при припиненні та відновленні освітньої діяльності ХТУ «ШАГ»

Завантажити

 

Положення про забезпечення доступності та супровід ООФМ та МГН

Завантажити

 

Положення про вчену раду ХТУ «ШАГ»

Завантажити

 

Склад вченої ради ХТУ «ШАГ»

Завантажити


Склад Вченої ради університету від 20.10.2023
Завантажити

 

Положення про приймальну комісію

Завантажити

 

Положення про кафедру

Завантажити

 

Порядок проведення конкурсного відбору НПП

Завантажити

 

Положення норми часу

Завантажити

 

Положення про гаранта
Завантажити

 

Положення про розроблення затвердження моніторинг та перегляд освітніх програм

Завантажити

 

Положення про розроблення затвердження моніторинг та перегляд освітніх
програм (оновлене)

Завантажити

 

Положення про проєктні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх
програм та групи забезпечення

Завантажити

 

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

Завантажити

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Завантажити

 

Положення про систему запобігання академічному плагіату

Завантажити

 

Положення про академічну мобільність

Завантажити

 

Положення про визнання в університеті результатів попереднього навчання

Завантажити

 

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Завантажити

 

Положення про порядок визнання результатів навчання набутих студентами у неформальній інформальній освіті

Завантажити

 

Положення про систему оцінювання результатів навчання

Завантажити

 

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти

Завантажити

 

Положення про поточний календарний та семестровий контроль результатів навчання

Завантажити

 

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Завантажити

 

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Завантажити

 

Положення про студентське самоврядування

Завантажити

 

Положення про асоціацію випускників

Завантажити

 

Положення про студентське наукове товариство

Завантажити

 

Положення про рейтинг студентів
Завантажити

 

Положення з врегулювання конфліктних ситуацій

Завантажити

 

Положення про додаткові освітні послуги

Завантажити

 

НАКАЗИ

 

Наказ про створення Кваліфікаційного центру

Завантажити

 

Наказ про вартість навчання 2023

Завантажити

 

Розклад дзвінків

Завантажити

 

Типовий розклад занять

Завантажити

 

Положення про апеляцію
Завантажити

 

Наказ про дистанційну роботу в 2023/2024 навчальному році
Завантажити