Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Організаційна

Графік навчального процесу

Завантажити

 

Розклад Дзвінків

Завантажити

 

Типовий розклад занять

Завантажити

 

Положення про приймальну комісію

Завантажити

 

Положення про кафедру

Завантажити

 

Положення про організацію освітнього процесу

Завантажити

 

Положення про забезпечення доступності та супровід ООФМ та МГН

Завантажити

 

Положення про вчену раду ХТУ «ШАГ»

Завантажити

 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору

Завантажити

 

Положення про порядок дій при припиненні та відновленні освітньої діяльності ХТУ «ШАГ»

Завантажити

 

Кодекс честі університету

Завантажити

 

Положення про академічну мобільність

Завантажити

 

Положення про визнання в університеті результатів попереднього навчання

Завантажити

 

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Завантажити

 

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти

Завантажити

 

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Завантажити

 

Положення про порядок визнання результатів навчання набутих студентами у неформальній інформальній освіті

Завантажити

 

Положення про поточний календарний та семестровий контроль результатів навчання

Завантажити

 

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Завантажити

 

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

Завантажити

 

Положення про розроблення затвердження моніторинг та перегляд освітніх програм

Завантажити

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Завантажити

 

Положення про систему запобігання академічному плагіату

Завантажити

 

Положення про систему оцінювання результатів навчання

Завантажити

 

Порядок проведення конкурсного відбору НПП

Завантажити