Комп'ютерна Академія {global_step_name} - повноцінна IT-освіта для дорослих і дітей. Ми навчаємо з 1999 року. Авторські методики, викладачі-практики, 100% практичних занять.

Ви використовуєте застарілий браузер!

Ваш браузер Internet Explorer, на жаль, є застарілим. Ця версія браузеру не підтримує багато сучасних технологій, тому деякі функції сайту можуть працювати з помилками. Рекомендуємо переглядати сайт за допомогою актуальних версій браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Діяльність університету

Підвищення кваліфікації

Положення про підвищення кваліфікації ХТУ Шаг ред 1 Про порядок надання платних освітніх послуг Підвищення кваліфікації ШАГ Бекетова Підвищення кваліфікації ХНУМГ certificate Підвищення кваліфікації ІТ Кластер ШАГ Прикладний комп’ютерний зір РП_Прикладний комп’ютерний зір Prof2IT_certificate_IT-JIM Підвищення кваліфікації ІТ Кластер ШАГ Програмування на PHP РП_РНР Prof2IT_certificate_PHP Підвищення кваліфікації ІТ Кластер ШАГ Бізнес-аналіз в ІТ РП_Бізнес-Аналіз Prof2IT_certificate_BA

Детальніше

 

 

Міжнародна діяльність (International Activity)

Концептуальними засадами міжнародного співробітництва Харківського технологічного університету “ШАГ” є інтеграція Університету в світову систему технологічної освіти, підготовка фахівців та спеціалістів у напрямах розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ відповідно до міжнародних освітніх стандартів, розвиток молоді через організацію міжнародних програм. Мета розвитку міжнародної діяльності – перетворення зарубіжних контактів у реальний інструмент вдосконалення якості освіти та нарощення науково-інтелектуального потенціалу Університету, підвищення його конкурентоспроможності в процесі інтеграції України до єдиного Європейського простору вищої освіти.   Information for…

Детальніше

 

 

Навчальна (Освітня) діяльність

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології» з підготовки бакалаврів за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 12 «Інформаційні технології» Код та найменування спеціальності: 126 «Інформаційні системи і технології». Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: Спеціалізація «Розробка програмного забезпечення, мережі та кібербезпека, комп’ютерна графіка та дизайн в ІТ». Освітня програма «Інформаційні системи і технології». Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців.…

Детальніше

 

 

Методична діяльність

На цій сторінці сайту Харківського технологічного університету “ШАГ” наводяться відомості щодо методичних розробок професорсько-викладацького складу. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Комплексна програма наскрізної практики для студентів Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікаційної роботи КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Детальніше

 

 

Організаційна діяльність

Графік навчального процесу Завантажити Розклад Дзвінків Завантажити Типовий розклад занять Завантажити Положення про приймальну комісію Завантажити Положення про кафедру Завантажити Положення про організацію освітнього процесу Завантажити Положення про забезпечення доступності та супровід ООФМ та МГН Завантажити Положення про вчену раду ХТУ «ШАГ» Завантажити Положення про порядок проведення конкурсного відбору Завантажити Положення про порядок дій при припиненні та відновленні освітньої діяльності ХТУ «ШАГ» Завантажити Кодекс честі університету Завантажити Положення про академічну мобільність Завантажити Положення про визнання в університеті результатів попереднього навчання…

Детальніше